Даша Фінік

Логотип-монограма для мисткині.
Знак утворюється внаслідок поєднання
літер d, f, та знаку безкінечності.
Використовується в чорному та білому кольорах.

RFND © 2012–2021 Copyright.
Всі права застережено. Без ГМО.